Om os

Virksomheden er en rådgivende ingeniørvirksomhed med domicil i Ølstykke.

Rådgivende ingeniørvirksomhed

At tænke i helheder

Skjødt Engineering blev etableret i 2006. Virksomheden er en rådgivende ingeniørvirksomhed med domicil i Ølstykke. Virksomheden har kompetence inden for en lang række Europæiske direktiver, herunder anvendelsen af et stort antal relevante harmoniserede standarder, samt kvalitetsledelse og bistår virksomheder med løsning af en lang række forskelligartede opgaver, samt tilførsel af viden inden for ovennævnte direktiver, tilhørende standarder og lovbekendtgørelser. Udover ydelser inden for rådgivning, tilbyder virksomheden løbende en række kurser inden for b.la. El-lovgivningen, eksplosionssikkerhed og maskinsikkerhed og reglerne som knytter sig til en række direktiver.

I løsning af vores opgaver og projekter lægger vi stor vægt på, at vores kunder selvfølgelig får opfyldt deres behov, men vi undersøger også om en konkret løsning holder på længere sigt. Det kunne fx være en undersøgelse af om kunden skal have et kompetence løft i form af kurser eller uddannelse, som sætter kunden i stand til selv at løse problemet/opgaven når eller hvis behovet opstår igen. Endvidere er vi i besiddelse af et stærkt netværk af virksomheder, som gerne hjælper vores kunder videre, hvilket sikrer at vi kan følge vores projekter helt til dørs fx i forhold til produktion/realisering af prototyper, certificering, softwareløsninger, coaching, salg osv.

Vil du se billeder af vores arbejde?